| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BGBS-AS AS201326

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201326
as-name:    BGBS-AS
org:      ORG-BGBS1-RIPE
import:     from AS8866 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8866 announce AS201326
import:     from AS12716 action pref=50; accept ANY
export:     to AS12716 announce AS201326
import:     from AS8717 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8717 announce AS201326
admin-c:    BGBS1-RIPE
tech-c:     BGBS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2014-11-24T14:54:16Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-BGBS1-RIPE
org-name:    BG BUSINESS SOLUTIONS EOOD
country:    BG
org-type:    OTHER
address:    Tsarigradsko shose 137, Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AC32654-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2014-11-23T12:50:22Z
last-modified: 2022-12-01T17:07:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Veselinov
address:    Tsarigradsko shose 137, Sofia, Bulgaria
phone:     +359 2 904 2336
nic-hdl:    BGBS1-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2014-11-23T12:57:32Z
last-modified: 2014-11-24T13:27:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]