| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-GIGABIT AS201314

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201314
as-name:    ASN-GIGABIT
org:      ORG-ASTA4-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS201314
import:     from AS39310 accept ANY
export:     to AS39310 announce AS201314
admin-c:    OFCA
tech-c:     OFCA
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NNET-MNT
created:    2015-06-16T07:30:05Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NSZO8-RIPE

organisation:  ORG-ASTA4-RIPE
org-name:    Aleksandra Sydor trading as Gigabit
org-type:    OTHER
address:    PHUI Gigabit Aleksandra Sydor
address:
address:    Prady, Niemodlinska 63/2
address:    49-120
address:    Dabrowa
address:    POLAND
phone:     +48606468515
abuse-c:    AC31997-RIPE
mnt-ref:    AS89179-MNT
mnt-ref:    AS89179-MNT
mnt-by:     AS89179-MNT
created:    2013-11-22T13:50:46Z
last-modified: 2017-10-30T15:33:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Tyll
address:    Poland
mnt-by:     NNET-MNT
phone:     +48 22 212 80 50
nic-hdl:    OFCA
created:    2010-04-14T21:25:45Z
last-modified: 2010-04-14T21:25:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]