| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CENTRALNIC-ANYCAST-E AS201304

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201304
as-name:    CENTRALNIC-ANYCAST-E
org:      ORG-CL213-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    CentralNic
remarks:    -
import:     from AS42044 accept ANY
export:     to AS42044 announce AS201304
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    CentralNic Anycast A
remarks:    -
import:     from AS199330 accept ANY
export:     to AS199330 announce AS201304
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    CentralNic Anycast B
remarks:    -
import:     from AS60890 accept ANY
export:     to AS60890 announce AS201304
remarks:    ---------------------------------------------------------
admin-c:    CNO4-RIPE
tech-c:     CNO4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
created:    2014-11-28T14:42:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:31:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CL213-RIPE
org-name:    CentralNic Ltd
org-type:    LIR
address:    35-39 Moorgate
address:    London
address:    EC2R 6AR
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442033880600
fax-no:     +442033880601
mnt-ref:    CENTRALNIC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
abuse-c:    AT10393-RIPE
created:    2013-04-03T09:52:52Z
last-modified: 2017-10-30T14:37:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CentralNic Network Operations
address:    CentralNic Ltd
address:    35-39 Moorgate
address:    London
address:    EC2R 6AR
address:    United Kingdom
org:      ORG-CL213-RIPE
admin-c:    GB16310-RIPE
tech-c:     KA4521-RIPE
tech-c:     AM33155-RIPE
nic-hdl:    CNO4-RIPE
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
created:    2013-04-08T09:10:27Z
last-modified: 2017-02-23T09:47:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]