| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DPTGROUP AS201288

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201288
as-name:    DPTGROUP
org:      ORG-GL163-RIPE
import:     from AS42555 accept ANY
export:     to AS42555 announce AS201288
admin-c:    TT4790-RIPE
tech-c:     TT4790-RIPE
tech-c:     DULO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DPTGROUP
mnt-by:     MNT-OC
created:    2014-12-02T15:47:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:31:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DE13-RIPE

organisation:  ORG-GL163-RIPE
org-name:    "DPT GROUP" Ltd
org-type:    OTHER
address:    j.k Sveta Troica bl.378 ent. A
abuse-c:    DA6774-RIPE
mnt-ref:    DPTGROUP
mnt-by:     DPTGROUP
created:    2014-11-25T09:23:52Z
last-modified: 2016-03-23T12:09:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavlin Dulev
address:    245, Slivnica Blvd.
address:    Sofia 1202, Bulgaria
phone:     +359 2 4200550
nic-hdl:    DULO1-RIPE
mnt-by:     GCN-LIR-MNT
created:    2013-11-08T08:41:02Z
last-modified: 2015-04-27T20:52:54Z
source:     RIPE

person:     Todor Todorov
address:    j.k Sveta Troica bl.378 ent.A
phone:     +359878222129
nic-hdl:    TT4790-RIPE
mnt-by:     DPTGROUP
created:    2014-11-25T09:17:57Z
last-modified: 2014-11-25T09:17:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]