| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PortalVoice AS201287

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201287
as-name:    PortalVoice
org:      ORG-wTL1-RIPE
import:     from AS21267 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS21267 announce AS201287
import:     from AS8468 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8468 announce AS201287
import:     from AS174 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS201287
admin-c:    MP25080-RIPE
tech-c:     MP25080-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WAVENET-MNT
created:    2014-12-03T07:23:37Z
last-modified: 2021-10-18T09:04:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-wTL1-RIPE
org-name:    Wavenet Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    One Central Boulevard,
        Blythe Valley Business Park,
address:    B90 4LA
address:    Solihull
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443332340011
fax-no:     +448444127778
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WAVENET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WAVENET-MNT
admin-c:    iBR1-RIPE
admin-c:    DSS15-RIPE
admin-c:    SM18137-RIPE
admin-c:    MP25080-RIPE
abuse-c:    WA1008-RIPE
created:    2004-04-17T12:13:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mike Port
address:    3 The Green, Stratford Road
address:    Shirley, Solihull
address:    West Midlands B90 4LA
phone:     +4408444127777
nic-hdl:    MP25080-RIPE
mnt-by:     WAVENET-MNT
created:    2013-05-31T11:26:52Z
last-modified: 2013-07-08T14:00:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]