| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.111.56 (lg) / ec2-18-234-111-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:6f38::12ea:6f38 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GRANDCENTRIX-AS AS201283

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201283
as-name:    GRANDCENTRIX-AS
org:      ORG-GCG8-RIPE
admin-c:    ZAKX-RIPE
admin-c:    RARO-RIPE
tech-c:     ZAKX-RIPE
tech-c:     TBUC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GCX-MNT
created:    2014-12-03T10:58:23Z
last-modified: 2018-10-10T11:42:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GCG8-RIPE
org-name:    grandcentrix GmbH
org-type:    LIR
address:    Holzmarkt 1
address:    50676
address:    Cologne
address:    GERMANY
phone:     +4922167786023
fax-no:     +4922167786099
admin-c:    RARO-RIPE
admin-c:    ZAKX-RIPE
admin-c:    TBUC-RIPE
abuse-c:    GCXH-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GCX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GCX-MNT
created:    2014-11-28T16:51:38Z
last-modified: 2018-10-10T11:41:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ralf Rottmann
org:      ORG-GCG8-RIPE
address:    grandcentrix GmbH
address:    Schanzenstrasse 6-20
address:    51063 Cologne
address:    Germany
phone:     +49 221 677 860 20
phone:     +49 151 252 443 07
nic-hdl:    RARO-RIPE
mnt-by:     RARO-MNT
created:    2014-12-03T06:21:51Z
last-modified: 2014-12-03T06:37:37Z
source:     RIPE

person:     Tim Buchwaldt
address:    grandcentrix GmbH
address:    Holzmarkt 1
address:    50676
address:    Cologne
phone:     +49 151 16914796
nic-hdl:    TBUC-RIPE
mnt-by:     tbuchwaldt
created:    2018-10-09T18:50:51Z
last-modified: 2018-10-10T11:43:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sven Gebhardt
address:    grandcentrix GmbH
address:    Holzmarkt 1
address:    50676
address:    Cologne
address:    Germany
phone:     +49 151 40418284
mnt-by:     ZAKX-MNT
nic-hdl:    ZAKX-RIPE
created:    2007-10-04T00:29:25Z
last-modified: 2017-10-30T21:56:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]