| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NORDEA-AS AS201271

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201271
as-name:    NORDEA-AS
org:      ORG-NORD3-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS201271
import:     from AS3308 accept ANY
export:     to AS3308 announce AS201271
import:     from AS32787 accept ANY
export:     to AS32787 announce AS201271
admin-c:    NORD4-RIPE
tech-c:     NORD4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2014-12-05T11:53:28Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-NORD3-RIPE
org-name:    Nordea Bank Abp
org-type:    OTHER
address:    Satamaradankatu 5
address:    FI-00020 NORDEA
address:    Finland
tech-c:     NORD4-RIPE
admin-c:    NORD4-RIPE
abuse-c:    NORD4-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2012-12-03T13:57:53Z
last-modified: 2018-10-12T09:54:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nordea Registry
address:    Nordea Bank Abp
address:    Satamaradankatu 5
address:    FI-00020 NORDEA
address:    Finland
admin-c:    BR3432-RIPE
admin-c:    JOKL2-RIPE
admin-c:    MAJO13-RIPE
admin-c:    MACA7-RIPE
admin-c:    JENO1-RIPE
tech-c:     BR3432-RIPE
tech-c:     JOKL2-RIPE
tech-c:     MAJO13-RIPE
tech-c:     MACA7-RIPE
tech-c:     JENO1-RIPE
nic-hdl:    NORD4-RIPE
abuse-mailbox: abuse@nordea.com
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-01-30T15:22:47Z
last-modified: 2018-10-03T15:54:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]