| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ANAFRA-AS AS201265

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201265
as-name:    ANAFRA-AS
org:      ORG-AS287-RIPE
import:     from AS28725 accept ANY
export:     to AS28725 announce AS201265
import:     from AS207187 accept ANY
export:     to AS207187 announce AS201265
admin-c:    JF2652-RIPE
tech-c:     JR10689-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ANAFRA-MNT
created:    2022-11-17T16:02:24Z
last-modified: 2022-11-17T16:02:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS287-RIPE
org-name:    ANAFRA s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    5. kvetna 1109/63
address:    140 00
address:    Praha 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420605566839
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ANAFRA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ANAFRA-MNT
abuse-c:    AFCR-RIPE
created:    2013-06-12T13:25:56Z
last-modified: 2021-10-21T07:07:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Franc
address:    ANAFRA s.r.o.
address:    Pod Kozincem 2279
address:    756 61 Roznov pod Radhostem
address:    Czech Republic
phone:     +420605566839
nic-hdl:    JF2652-RIPE
created:    2008-07-25T07:37:44Z
last-modified: 2020-06-03T10:18:31Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MASTER-MNT

person:     Jiri Raska
address:    Roznov pod Radhostem, Slezska 1281
phone:     +420773745716
org:      ORG-AS287-RIPE
nic-hdl:    JR10689-RIPE
mnt-by:     ANAFRA-MNT
created:    2021-10-26T12:32:45Z
last-modified: 2021-10-26T12:32:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]