| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ON-LINE-SYSTEM-HU AS201237

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201237
as-name:    ON-LINE-SYSTEM-HU
org:      ORG-OLSK1-RIPE
import:     from AS29278 accept ANY
export:     to AS29278 announce AS201237
import:     from AS34226 accept ANY
export:     to AS34226 announce AS201237
admin-c:    VS7395-RIPE
tech-c:     VS7395-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OLSNOC
created:    2014-12-15T12:06:04Z
last-modified: 2018-09-04T11:31:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OLSK1-RIPE
org-name:    ON LINE SYSTEM KFT.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Rtt utca 18-20
address:    1144
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36204201020
phone:     +3619990907
fax-no:     +3613026225
abuse-c:    AR15475-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OLSNOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OLSNOC
admin-c:    VS7395-RIPE
tech-c:     VS7395-RIPE
created:    2013-04-19T13:47:29Z
last-modified: 2021-02-03T09:01:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Varga Ferenc Szilard
address:    Rtt utca 18-20
org:      ORG-OLSK1-RIPE
address:    H-1144 Budapest
phone:     +36 1 999 09 07
nic-hdl:    VS7395-RIPE
mnt-by:     OLSNOC
created:    2013-04-25T20:38:41Z
last-modified: 2014-12-11T16:14:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]