| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  radishcloud AS201217

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201217
as-name:    radishcloud
org:      ORG-RTL51-RIPE
sponsoring-org: ORG-AL909-RIPE
remarks:    Geofeed: https://radishnet.work/geofeed.csv
import:     from AS210000 accept ANY
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS201217
export:     to AS210000 announce AS201217
import:     from AS197540 accept ANY
export:     to AS197540 announce AS201217
import:     from AS206016 accept ANY
export:     to AS206016 announce AS201217
admin-c:    RNN15-RIPE
tech-c:     RNN15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     radishcloud-MNT
mnt-by:     DAOport-Customers-MNT
created:    2022-11-23T12:39:39Z
last-modified: 2022-12-17T19:28:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RTL51-RIPE
org-name:    RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC
country:    US
org-type:    OTHER
address:    1296 W QUINCY AVE ENGLEWOOD CO US
abuse-c:    RNN15-RIPE
mnt-ref:    ZHNET-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    August-MNT
mnt-ref:    AA37801-MNT
mnt-ref:    DAOport-Customers-MNT
mnt-by:     radishcloud-MNT
created:    2022-11-20T14:38:24Z
last-modified: 2022-12-08T15:31:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Radish Network NOC
address:    1296 W QUINCY AVE ENGLEWOOD CO 80110 US
abuse-mailbox: abuse@radishnet.work
nic-hdl:    RNN15-RIPE
mnt-by:     radishcloud-MNT
created:    2022-11-20T14:31:51Z
last-modified: 2022-12-08T15:31:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]