| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.22.104 (lg) / ec2-3-235-22-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:1668::3eb:1668 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GFIS-AS-DE AS201204

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201204
as-name:    GFIS-AS-DE
org:      ORG-GFIS2-RIPE
sponsoring-org: ORG-TP3-RIPE
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS15830 announce AS201204
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS201204
import:     from AS609 accept ANY
export:     to AS609 announce AS201204
admin-c:    MW7575-RIPE
tech-c:     MW7575-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELECITY-MNT
created:    2014-12-23T11:05:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:31:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GFIS2-RIPE
org-name:    GFIS GmbH
org-type:    OTHER
address:    Mergenthalerallee 3 - 5
address:    65760 Eschborn
address:    Germany
abuse-c:    AC32147-RIPE
mnt-ref:    TELECITY-MNT
mnt-by:     TELECITY-MNT
created:    2014-10-31T11:18:15Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Wohlgefahrt
address:    Mergenthalerallee 3 - 5
address:    65760 Eschborn
address:    Germany
phone:     +49 6196 966 0
nic-hdl:    MW7575-RIPE
mnt-by:     TELECITY-MNT
created:    2014-10-31T11:23:41Z
last-modified: 2014-10-31T11:23:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]