| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.169.3 (lg) / ec2-44-200-169-3.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a903::2cc8:a903 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  wifibytes AS201153

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201153
as-name:    wifibytes
org:      ORG-WS111-RIPE
import:     from AS8637 accept ANY
export:     to AS8637 announce as-wifibytes-as-set
import:     from AS42947 accept ANY
export:     to AS42947 announce as-wifibytes-as-set
import:     from AS207050 accept ANY
export:     to AS207050 announce ANY
admin-c:    ME5760-RIPE
tech-c:     ME5760-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     wifibytesadmin
created:    2015-01-14T08:15:49Z
last-modified: 2018-09-24T11:44:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WS111-RIPE
org-name:    Wifibytes S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Batalla de Lepanto, 5 B
address:    46880
address:    Bocairent
address:    SPAIN
phone:     +34960500606
abuse-c:    AR35200-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Mnt-Wikiker
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Mnt-Wikiker
created:    2014-12-09T09:22:46Z
last-modified: 2022-01-07T08:50:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manuel Espinos
address:    Batalla de Lepanto, 5 B
phone:     +34 656941518
nic-hdl:    ME5760-RIPE
mnt-by:     wifibytesadmin
created:    2014-12-14T08:31:40Z
last-modified: 2014-12-14T08:31:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]