| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CDW-UK-AS AS201126

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201126
descr:     CDW UK - Cloud Services
as-name:    CDW-UK-AS
org:      ORG-KL129-RIPE
import:     from AS5089 accept ANY
export:     to AS5089 announce AS201126
import:     from AS50173 accept ANY
export:     to AS50173 announce AS201126
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS201126
import:     from AS714 accept AS714
export:     to AS714 announce AS201126
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS201126
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS201126
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS201126
admin-c:    SGX5-RIPE
tech-c:     SGX5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SG-20150115
created:    2015-01-21T07:23:06Z
last-modified: 2018-09-04T11:32:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL129-RIPE
org-name:    CDW Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    1 NEW CHANGE
        3RD FLOOR
address:    EC4M 9AF
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442077916000
fax-no:     +442077916200
abuse-c:    AR17749-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SG-20150115
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SG-20150115
created:    2013-05-10T13:52:28Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serghei Golipad
remarks:    CDW UK - ServiceWorks Cloud Services Network Architect
address:    Cyrus way, Cygnet Park, Hampton, Peterborough, PE7 8HP
phone:     +44 (0)2030695165
nic-hdl:    SGX5-RIPE
mnt-by:     SG-20150115
created:    2015-01-19T14:38:35Z
last-modified: 2017-02-28T09:38:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]