| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPARTANHOST AS201106

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201106
as-name:    SPARTANHOST
org:      ORG-SHL47-RIPE
import:     from AS40065 accept ANY
export:     to AS40065 announce AS201106
import:     from AS23033 accept ANY
export:     to AS23033 announce AS201106
admin-c:    NA6398-RIPE
tech-c:     NA6398-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPARTANHOST-MNT
created:    2015-01-27T15:08:24Z
last-modified: 2021-08-23T12:50:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SHL47-RIPE
org-name:    Spartan Host Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    280 Comber Road
address:    BT16 1UR
address:    Belfast
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442895813535
admin-c:    NA6398-RIPE
tech-c:     NA6398-RIPE
abuse-c:    AR54773-RIPE
mnt-ref:    SPARTANHOST-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPARTANHOST-MNT
created:    2021-08-17T07:19:31Z
last-modified: 2021-08-17T23:35:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    280 Comber Road
address:    Belfast
address:    BT16 1UR
address:    UNITED KINGDOM
nic-hdl:    NA6398-RIPE
mnt-by:     SPARTANHOST-MNT
created:    2019-09-04T03:10:47Z
last-modified: 2019-09-04T03:10:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]