| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 75.101.243.64 (lg) / ec2-75-101-243-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:4b65:f340::4b65:f340 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ETHSK AS201091

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201091
as-name:    ETHSK
org:      ORG-ESKS1-RIPE
import:     from AS197091 accept ANY
export:     to AS197091 announce AS201091
import:     from AS51484 accept ANY
export:     to AS51484 announce AS201091
admin-c:    JK9654-RIPE
tech-c:     JK9654-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BLOKOWE-PL-MNT
created:    2015-02-02T14:01:56Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SBS16-RIPE

organisation:  ORG-ESKS1-RIPE
org-name:    ETH Sieci Komputerowe Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul.Batorego 107
address:    87-100 Torun
address:    PL
abuse-c:    AC32839-RIPE
mnt-ref:    BLOKOWE-PL-MNT
mnt-by:     BLOKOWE-PL-MNT
created:    2015-01-08T19:08:16Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakub Konstanty
address:    87-100 Torun
address:    ul.Batorego 107
address:    PL
phone:     +48 606 721833
nic-hdl:    JK9654-RIPE
mnt-by:     BLOKOWE-PL-MNT
created:    2015-01-08T19:19:35Z
last-modified: 2015-01-08T19:19:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]