| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ACA-AS AS201072

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201072
as-name:    ACA-AS
org:      ORG-AdlC1-RIPE
import:     from AS3215 accept ANY
export:     to AS3215 announce AS201072
import:     from AS12670 accept ANY
export:     to AS12670 announce AS201072
admin-c:    FL5192-RIPE
tech-c:     PM15281-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FWDNS-MNT
created:    2015-02-05T14:28:53Z
last-modified: 2022-04-01T13:34:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS384-RIPE

organisation:  ORG-AdlC1-RIPE
org-name:    Aeroport de la Cote d Azur
org-type:    OTHER
address:    Rue Costes et Bellonte, BP 3331, 06206 Nice Cedex
admin-c:    FL5192-RIPE
tech-c:     PM15281-RIPE
mnt-ref:    FWDNS-MNT
mnt-by:     FWDNS-MNT
abuse-c:    RF6911-RIPE
created:    2011-08-30T15:38:04Z
last-modified: 2019-04-23T19:14:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Frederic LOMBART
address:    Aeroport de Nice - Espace Azur 4eme
address:    06200 Nice
phone:     +33 4 93 21 31 86
nic-hdl:    FL5192-RIPE
mnt-by:     FWDNS-MNT
created:    2012-07-13T09:35:31Z
last-modified: 2012-07-13T09:35:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pierre MEFFRE
address:    Aeroport de Nice - Pole Technique
address:    06200 Nice
phone:     +33 4 93 21 43 93
nic-hdl:    PM15281-RIPE
mnt-by:     FWDNS-MNT
created:    2012-07-13T09:29:00Z
last-modified: 2012-07-13T09:29:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]