| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  POGODNA-NET AS201049

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201049
as-name:    POGODNA-NET
org:      ORG-PSTS2-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS201049
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS201049
admin-c:    SS26820-RIPE
tech-c:     SS26820-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
created:    2015-02-11T12:13:44Z
last-modified: 2018-09-04T11:33:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSTS2-RIPE
org-name:    POGODNA.NET- Systemy Teleinformatyczne Sebastian Szczepanski
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Plac 1000-lecia 7
address:    89-210
address:    Labiszyn
address:    POLAND
phone:     +48525222100
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    POGODNA-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
admin-c:    SS26820-RIPE
abuse-c:    PSTC2-RIPE
tech-c:     AZ5946-RIPE
tech-c:     SS26820-RIPE
created:    2015-02-10T09:15:01Z
last-modified: 2022-08-03T05:54:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Szczepanski
address:    POGODNA.NET - Systemy Teleinformatyczne
address:    Pogodna 1/3
address:    89-210 Labiszyn
phone:     +48525222100
nic-hdl:    SS26820-RIPE
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
created:    2015-02-10T13:28:09Z
last-modified: 2015-02-10T14:49:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]