| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-NEONETPC-AS AS201027

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201027
as-name:    PL-NEONETPC-AS
org:      ORG-NPC2-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS201027
import:     from AS60695 accept ANY
export:     to AS60695 announce AS201027
admin-c:    TSLA1-RIPE
tech-c:     TSLA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2018-07-23T07:07:17Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TSTA7-RIPE

organisation:  ORG-NPC2-RIPE
org-name:    NEONET Piotr Ciezak
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    32-435 Kszczon?w 366
address:    POLAND
phone:     +48124445656
abuse-c:    ACRO17724-RIPE
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2018-07-19T18:41:39Z
last-modified: 2022-12-01T17:21:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Slaski
address:    POLAND
phone:     +48 601 84 77 44
nic-hdl:    TSLA1-RIPE
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2011-09-30T13:22:53Z
last-modified: 2013-06-03T16:51:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]