| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZALNOC AS201026

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201026
as-name:    ZALNOC
org:      ORG-ZS30-RIPE
import:     from as8220 accept ANY
export:     to as8220 announce AS201026
import:     from as8881 accept ANY
export:     to as8881 announce AS201026
admin-c:    ZN480-RIPE
tech-c:     ZN480-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZALNOC-MNT
mnt-by:     network-mgmt
created:    2015-02-17T09:31:04Z
last-modified: 2019-05-13T11:48:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZS30-RIPE
org-name:    Zalando SE
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Valeska-Gert-Str. 5
address:    10243
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +4930200088400
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    network-mgmt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     network-mgmt
abuse-c:    ID1853-RIPE
created:    2015-01-20T09:08:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:17:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ZALANDO NOC
address:    Valeska-Gert-Str. 5
address:    10243
address:    Berlin
address:    Germany
phone:     +4930200088590
nic-hdl:    ZN480-RIPE
mnt-by:     network-mgmt
created:    2019-05-13T11:47:49Z
last-modified: 2019-05-13T11:47:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]