| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  P4NET_POZ AS201019

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201019
as-name:    P4NET_POZ
org:      ORG-PSZO7-RIPE
import:     from AS44896 accept ANY
export:     to AS44896 announce AS201019
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS201019
admin-c:    AS2985-RIPE
tech-c:     AS2985-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     P4-MNT
created:    2015-02-18T09:16:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:33:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSZO7-RIPE
org-name:    P4 Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul.Wynalazek 1
address:    02-677
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48223194000
fax-no:     +48223194001
abuse-c:    AR16436-RIPE
admin-c:    AS2985-RIPE
admin-c:    SK2147-RIPE
admin-c:    AS2985-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    P4-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     P4-MNT
created:    2006-03-06T11:11:06Z
last-modified: 2021-01-04T15:56:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Skarzynski
address:    P4 Sp. z o.o.
address:    ul. Tasmowa 7
address:    02-677 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 3194000
fax-no:     +48 22 3194001
nic-hdl:    AS2985-RIPE
created:    2010-01-13T12:12:56Z
last-modified: 2010-05-12T23:20:28Z
source:     RIPE
mnt-by:     P4-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]