| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WHIZZY-FTTX AS201000

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201000
as-name:    WHIZZY-FTTX
org:      ORG-JWIL5-RIPE
import:     from AS39122 accept ANY
export:     to AS39122 announce AS201000
import:     from AS62455 accept ANY
export:     to AS62455 announce AS201000
admin-c:    KD3743-RIPE
tech-c:     KD3743-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WHIZZY-KD
created:    2015-02-23T13:14:16Z
last-modified: 2020-10-20T10:26:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JWIL5-RIPE
org-name:    Js Whizzy Internet Limited
country:    IE
org-type:    LIR
address:    Unit 26, Gorey Business Park
address:    Y25 EE36
address:    Gorey
address:    IRELAND
phone:     +353539410000
admin-c:    KD3743-RIPE
tech-c:     KD3743-RIPE
abuse-c:    AR55781-RIPE
mnt-ref:    WHIZZY-KD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WHIZZY-KD
created:    2019-09-19T16:25:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kristaps Dravnieks
address:    Unit 26, Gorey Business Park
address:    Y25 EE36
address:    Gorey
address:    IRELAND
phone:     +353539410000
nic-hdl:    KD3743-RIPE
mnt-by:     WHIZZY-KD
created:    2019-09-19T16:25:05Z
last-modified: 2019-09-19T16:25:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]