| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.191.150 (lg) / ec2-35-175-191-150.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:bf96::23af:bf96 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  emgoldexnet-AS AS200998

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200998
as-name:    emgoldexnet-AS
org:      ORG-EL235-RIPE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS200998
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS200998
admin-c:    CB14300-RIPE
tech-c:     MEK33-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     emgoldexnet
created:    2015-02-23T16:28:21Z
last-modified: 2019-07-26T07:22:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL235-RIPE
org-name:    EMGOLDEX LIMITED
org-type:    OTHER
phone:     +853 8397 2201
address:    Largo do Senado, Edif. Ritz, Macau Business tourism Center
address:    City Macao
address:    MACAO
abuse-c:    AR31377-RIPE
mnt-ref:    ISP4P-MNT
mnt-ref:    emgoldexnet
admin-c:    CB14300-RIPE
tech-c:     MEK33-RIPE
mnt-by:     emgoldexnet
created:    2015-02-02T21:03:44Z
last-modified: 2019-01-10T09:56:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christofe Goze
address:    Largo do Senado, Edif. Ritz, Macau Business tourism Center City Macao
address:    Macao
phone:     +853 8397 2201
nic-hdl:    CB14300-RIPE
mnt-by:     emgoldexnet
created:    2015-02-02T20:57:56Z
last-modified: 2019-01-10T09:52:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Melissa Aoud
address:    Largo do Senado,
address:    Edif. Ritz, Macau Business tourism Center
address:    Macao
phone:     +853 8397 2201
nic-hdl:    MEK33-RIPE
mnt-by:     emgoldexnet
created:    2015-02-02T21:08:28Z
last-modified: 2019-01-10T09:53:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]