| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISISCOM AS200964

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200964
as-name:    ISISCOM
org:      org-ik19-ripe
import:     from AS12301 accept ANY
export:     to AS12301 announce AS200964
import:     from AS5483 accept ANY
export:     to AS5483 announce AS200964
import:     from AS41206 accept ANY
export:     to AS41206 announce AS200964
admin-c:    KR555-RIPE
tech-c:     KR555-ripe
tech-c:     zs737-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ISISCOM
mnt-by:     MNT-MICROSYSTEM
created:    2015-03-03T12:40:42Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MK6-RIPE

organisation:  ORG-IK19-RIPE
org-name:    Isis-Com Kft.
country:    HU
org-type:    OTHER
address:    Rakoczi Ferenc str.1
address:    H-9700, Szombathely
address:    HUNGARY
abuse-c:    AC32303-RIPE
mnt-ref:    mnt-isiscom
mnt-by:     mnt-microsystem
created:    2014-12-30T14:42:18Z
last-modified: 2022-12-01T17:14:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kovacs Robert
address:    Szombathely
address:    9700
address:    Hungary
phone:     +36 94 333435
nic-hdl:    KR555-RIPE
created:    2003-09-25T13:36:14Z
last-modified: 2020-06-03T11:02:03Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MICROSYSTEM

person:     Zoltan Szemes
address:    Rakoczi Ferenc str 1
address:    H-9700 Szombathely
address:    Hungary
phone:     +36 94 900 900
nic-hdl:    ZS737-RIPE
created:    2009-04-29T12:03:35Z
last-modified: 2017-10-30T22:05:28Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]