| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  dk-hae AS200963

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200963
as-name:    dk-hae
org:      ORG-GFA18-RIPE
import:     from AS59701 accept ANY
export:     to AS59701 announce AS200963
import:     from AS28717 accept ANY
export:     to AS28717 announce AS200963
admin-c:    LAL666-RIPE
tech-c:     LAL666-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LYTZEN
created:    2015-03-03T14:59:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:33:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GFA18-RIPE
org-name:    Gilcom Finans A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Oddesundvej 2
address:    6715
address:    Esbjerg N
address:    DENMARK
phone:     +4576117117
abuse-c:    AC28815-RIPE
mnt-by:     MNT-LYTZEN
mnt-ref:    MNT-LYTZEN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-03-02T12:54:08Z
last-modified: 2022-09-02T12:09:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lars Angus Lyons
address:    Askevej 42, 3630 Jgerspris, Denmark
phone:     +45 40316344
nic-hdl:    LAL666-RIPE
mnt-by:     MNT-LYTZEN
mnt-by:     MNT-SPLIPHNET
created:    2014-10-08T07:27:33Z
last-modified: 2014-10-10T07:51:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]