| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  vioma AS200941

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200941
as-name:    vioma
org:      ORG-VG37-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS200941
import:     from AS12843 accept ANY
export:     to AS12843 announce AS200941
admin-c:    cgv6-ripe
tech-c:     cgv6-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     vioma-mnt
created:    2015-03-06T10:41:10Z
last-modified: 2018-09-04T11:33:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VG37-RIPE
org-name:    vioma GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Industriestr. 27
address:    77656
address:    Offenburg
address:    GERMANY
phone:     +4978131055111
fax-no:     +497813105529
admin-c:    cgv6-ripe
abuse-c:    VI1031-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VIOMA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIOMA-MNT
created:    2015-03-04T10:47:19Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Clemens Gutweiler
address:    vioma GmbH
address:    Industriestr. 27
address:    D-77656 Offenburg
address:    Germany
mnt-by:     VIOMA-MNT
phone:     +49 781 31055 0
fax-no:     +49 781 31055 29
nic-hdl:    CGV6-RIPE
created:    2003-01-21T10:50:30Z
last-modified: 2015-02-06T13:10:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]