| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TERANET-HU-AS AS200933

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200933
as-name:    TERANET-HU-AS
org:      ORG-TSK1-RIPE
import:     from AS5507 accept AS-BIX
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS48582 accept ANY
export:     to AS5507 announce AS-TERANET-HU
export:     to AS6830 announce ANY
export:     to AS48582 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 accept AS-BIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-TERANET-HU
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS-TERANET-HU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 announce AS-TERANET-HU
admin-c:    TN2457-RIPE
tech-c:     TN2457-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Teranet-hu-mnt
created:    2015-03-10T09:14:56Z
last-modified: 2020-11-04T17:50:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSK1-RIPE
org-name:    Teranet.hu Szolgaltato Kft
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Vagohid utca 2. 6.epulet. fszt.
address:    H-4034
address:    Debrecen
address:    HUNGARY
phone:     +36302421401
abuse-c:    TN2458-RIPE
mnt-ref:    Teranet-hu-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Teranet-hu-mnt
created:    2014-01-22T14:51:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Teranet RIPE Administrator
address:    Vagohid u. 2. 6. epulet, fszt  Debrecen H-4034
nic-hdl:    TN2457-RIPE
mnt-by:     Teranet-hu-mnt
created:    2014-02-14T13:00:51Z
last-modified: 2022-02-04T13:41:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]