| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOKOLOW AS200910

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200910
as-name:    SOKOLOW
org:      ORG-SSA269-RIPE
import:     from AS206082 accept ANY
export:     to AS206082 announce AS-DCGROUP
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS-DCGROUP
admin-c:    DCNT1-RIPE
tech-c:     DCNT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DCNET-MNT
created:    2018-07-13T13:43:34Z
last-modified: 2019-10-24T14:11:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSA269-RIPE
org-name:    SOKOLOW, SPOLKA AKCYJNA
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Aleja 550-lecia 1
address:    08-300
address:    Sokolow Podlaski
address:    POLAND
phone:     +48256408381
admin-c:    DCNT1-RIPE
tech-c:     DCNT1-RIPE
abuse-c:    AR45957-RIPE
mnt-ref:    DCNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DCNET-MNT
created:    2018-04-11T13:29:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Danish Crown Networking Team
address:    Danish Crown A/S
address:    Marsvej 43
address:    8960 Randers SO
admin-c:    KM7143-RIPE
admin-c:    RE4379-RIPE
tech-c:     KM7143-RIPE
tech-c:     RE4379-RIPE
nic-hdl:    DCNT1-RIPE
mnt-by:     DCNET-MNT
created:    2017-03-27T19:20:12Z
last-modified: 2022-09-27T13:14:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]