| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NCZI1 AS200860

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200860
as-name:    NCZI1
org:      ORG-NCZI1-RIPE
sponsoring-org: ORG-Ds73-RIPE
import:     from AS5578 accept ANY
export:     to AS5578 announce AS200860
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS200860
admin-c:    NCZI1-RIPE
tech-c:     NCZI1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DCBA-MNT
created:    2018-07-16T14:21:13Z
last-modified: 2018-09-04T12:16:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NCZI1-RIPE
org-name:    Narodne Centrum Zdravotnickych Informacii (National Health Information Centre)
descr:     National Health Information Centre of Slovak Republic as a subordinate organization of the Ministry of Health is entrusted in maintaining of the National Health Information System.
org-type:    OTHER
address:    Lazaretska 26, 811 09 Bratislava 1, Slovak Republic
abuse-c:    NCZI1-RIPE
mnt-ref:    DCBA-MNT
mnt-by:     DCBA-MNT
created:    2018-06-01T12:00:42Z
last-modified: 2018-06-01T12:00:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Narodne Centrum Zdravotnickych Informacii (National Health Information Centre)
address:    Lazaretska 26, 811 09 Bratislava 1, Slovak Republic
abuse-mailbox: abuse@nczisk.sk
nic-hdl:    NCZI1-RIPE
mnt-by:     DCBA-MNT
created:    2018-06-01T11:58:53Z
last-modified: 2018-06-01T12:00:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]