| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BERYTECH-AS AS200817

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200817
as-name:    BERYTECH-AS
org:      ORG-BS240-RIPE
import:     from AS39010 accept ANY
export:     to AS39010 announce AS200817
import:     from AS9051 accept ANY
export:     to AS9051 announce AS200817
import:     from AS31126 accept ANY
export:     to AS31126 announce AS200817
admin-c:    WI69-RIPE
tech-c:     WI69-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2015-04-09T08:16:58Z
last-modified: 2018-09-04T11:34:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BS240-RIPE
org-name:    Berytech SCAL
country:    LB
org-type:    LIR
address:    Mar Roukoz Dekwanneh
address:    11-7503
address:    Beirut
address:    LEBANON
phone:     +9614533040
fax-no:     +9614533070
abuse-c:    IN1115-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BERYTECH-LB
mnt-ref:    BERYTECH-LB
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BERYTECH-LB
created:    2015-03-02T10:54:48Z
last-modified: 2020-12-16T13:33:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wael Itani
address:    TerraNet, sal
address:    Central Business Centre, 1st floor, Dimitri El Hayek St. Horj Tabet
address:    Beirut, LEBANON
address:    Beirut, Lebanon
phone:     +9611517090
nic-hdl:    WI69-RIPE
mnt-by:     LB-TERRANET
created:    2006-06-01T07:17:42Z
last-modified: 2022-03-29T04:22:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]