| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Sokol-AS AS200787

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200787
as-name:    Sokol-AS
org:      ORG-STL116-RIPE
import:     from AS6849 accept ANY
export:     to AS6849 announce AS200787
import:     from AS6768 accept ANY
export:     to AS6768 announce AS200787
import:     from AS199995 accept ANY
export:     to AS199995 announce AS200787
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS200787
admin-c:    TV3299-RIPE
tech-c:     TV3300-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKL-MNT
created:    2018-07-18T08:19:35Z
last-modified: 2021-08-04T05:40:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EUL9-RIPE

organisation:  ORG-STL116-RIPE
org-name:    Sokol TRK LLC
org-type:    OTHER
address:    Korolenka str. 52
address:    62503,Vovchansk
address:    Kharkovsky region
address:    Ukraine
geoloc:     50.2959 36.9334
descr:     ISP TRK Sokol
abuse-c:    ACRO17094-RIPE
mnt-ref:    SKL-MNT
mnt-ref:    ua-euroline-1-mnt
mnt-by:     SKL-MNT
created:    2018-06-21T17:26:15Z
last-modified: 2018-08-02T02:40:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tolstyh Valeriy
address:    Vovchansk, Kharkiv region, Korolenko str. 52
phone:     +380504067821
nic-hdl:    TV3299-RIPE
mnt-by:     SKL-MNT
created:    2018-06-21T17:22:21Z
last-modified: 2018-06-21T17:22:21Z
source:     RIPE

person:     Tatarincev Vladyslav
address:    Korolenka str. 52
address:    Vovchansk, Kharkiv region
phone:     +380639609500
nic-hdl:    TV3300-RIPE
mnt-by:     SKL-MNT
created:    2018-06-21T17:34:10Z
last-modified: 2018-06-21T17:34:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]