| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.187.155 (lg) / ec2-34-236-187-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bb9b::22ec:bb9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALGOCAPITAL-AS AS200779

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200779
as-name:    ALGOCAPITAL-AS
org:      ORG-LC164-RIPE
import:     from AS2854 accept ANY
export:     to AS2854 announce AS200779
import:     from AS200161 accept ANY
export:     to AS200161 announce AS200779
import:     from AS8241 accept ANY
export:     to AS8241 announce AS200779
admin-c:    VU331-RIPE
tech-c:     VU331-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALGOCAPITAL-MNT
created:    2015-04-16T12:26:22Z
last-modified: 2020-01-29T11:56:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-LC164-RIPE
org-name:    LLC "Algo Capital"
org-type:    OTHER
address:    bld. 3, 8A Magistralnaya 2nd str. 123290, Moscow, Russia
abuse-c:    ACRO21313-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ALGOCAPITAL-MNT
created:    2018-12-26T10:03:18Z
last-modified: 2018-12-26T10:03:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitali Utkin
address:    141008, Mira street, 30 apt. 45, Mytischi, Russia
phone:     +7 903 7983053
nic-hdl:    VU331-RIPE
mnt-by:     ALGOCAPITAL-MNT
created:    2015-04-16T08:21:46Z
last-modified: 2018-12-26T08:30:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]