| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Elektroset-AS AS200778

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200778
as-name:    Elektroset-AS
org:      ORG-EA901-RIPE
import:     from AS8641 accept ANY
export:     to AS8641 announce AS200778
import:     from AS43024 accept ANY
export:     to AS43024 announce AS200778
admin-c:    VR3008-RIPE
tech-c:     VR3008-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NAUKANET-MNT
created:    2015-04-16T12:37:41Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NA41-RIPE

organisation:  ORG-EA901-RIPE
org-name:    Elektroset Ltd
org-type:    OTHER
address:    Moscow Region, Razvilka kv1
abuse-c:    AC32556-RIPE
mnt-ref:    NAUKANET-MNT
mnt-by:     NAUKANET-MNT
created:    2015-04-14T13:46:04Z
last-modified: 2018-05-08T13:05:34Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    VR3008-RIPE

person:     Vitaly Revkov
address:    Moscow Region, Razvilka kv1
phone:     +7 (495) 789-46-19 ext. 268
nic-hdl:    VR3008-RIPE
mnt-by:     NAUKANET-MNT
created:    2015-04-14T14:06:29Z
last-modified: 2015-04-14T14:06:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]