| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELOGIC-AS AS200760

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200760
member-of:   AS-MaggioliGroup
as-name:    ELOGIC-AS
descr:     Elogic Srl - Cloud Services
org:      ORG-ES303-RIPE
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-MaggioliGroup
import:     from AS28716 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28716 announce AS-MaggioliGroup
import:     from AS16004 action pref=100; accept AS16004
export:     to AS16004 announce AS-MaggioliGroup
import:     from AS1267 action pref=100; accept AS1267
export:     to AS1267 announce AS-MaggioliGroup
import:     from AS12874 action pref=100; accept AS12874
export:     to AS12874 announce AS-MaggioliGroup
admin-c:    ADM1028-RIPE
tech-c:     NOC196-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ELOGIC-MNT
created:    2015-04-21T12:59:10Z
last-modified: 2021-01-12T09:56:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ES303-RIPE
org-name:    Elogic Srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Paolo Nanni Costa, 30
address:    Bologna
address:    40133
address:    ITALY
phone:     +390513145611
fax-no:     +390513145699
admin-c:    FR9-RIPE
admin-c:    MM41378-RIPE
admin-c:    ADM1028-RIPE
tech-c:     NOC196-RIPE
abuse-c:    NOC196-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ELOGIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ELOGIC-MNT
created:    2015-04-16T15:48:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Elogic Network Administration Contacts
org:      ORG-ES303-RIPE
admin-c:    MM41378-RIPE
admin-c:    GDT104-RIPE
admin-c:    FR9-RIPE
address:    Via Paolo Nanni Costa, 30
address:    40133 BOLOGNA
address:    ITALY
nic-hdl:    ADM1028-RIPE
mnt-by:     ELOGIC-MNT
created:    2015-04-16T20:42:12Z
last-modified: 2015-04-16T20:42:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Elogic Network Operation Team
abuse-mailbox: it@elogic.it
tech-c:     FR9-RIPE
tech-c:     MM41378-RIPE
tech-c:     FS12600-RIPE
tech-c:     AB32260-RIPE
phone:     +39 051 3145611
org:      ORG-ES303-RIPE
address:    Via Paolo Nanni Costa, 30
address:    40133 BOLOGNA
address:    ITALY
nic-hdl:    NOC196-RIPE
mnt-by:     ELOGIC-MNT
created:    2015-04-16T20:06:32Z
last-modified: 2015-04-17T17:00:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]