| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.3.228.47 (lg) / ec2-52-3-228-47.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3403:e42f::3403:e42f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STACJA-NET-AS AS200755

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200755
as-name:    STACJA-NET-AS
org:      ORG-SA823-RIPE
sponsoring-org: ORG-VSZO26-RIPE
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS200755
import:     from AS42763 accept ANY
export:     to AS42763 announce AS200755
admin-c:    MB55535-RIPE
tech-c:     MB55535-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VIRTUAOPERATOR
created:    2015-04-22T09:41:14Z
last-modified: 2019-12-06T07:21:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA823-RIPE
org-name:    Stacja-NET Marek Goclowski
org-type:    Other
address:    Poland, 07-417 Ostroleka, ul. Polna 82
abuse-c:    AR25004-RIPE
mnt-ref:    PERFEKT-NET-MNT
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
mnt-by:     PL-FUZ-MNT
created:    2010-09-16T17:29:51Z
last-modified: 2014-11-17T21:00:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Burzynski
address:    ul. Kluka 50, 71-499 Szczecin, PL
mnt-by:     PL-FUZ-MNT
phone:     +48 514 853 576
nic-hdl:    MB55535-RIPE
created:    2010-03-29T11:27:41Z
last-modified: 2013-03-20T14:10:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]