| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INALAN AS200736

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200736
as-name:    INALAN
org:      ORG-IL353-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS200736
export:     to AS174 announce AS34516
export:     to AS174 announce AS199081
export:     to AS174 announce AS-LANCOM-GR
export:     to AS174 announce AS211949
export:     to AS174 announce AS208392
export:     to AS174 announce AS206735
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS200736
export:     to AS6762 announce AS34516
export:     to AS6762 announce AS211949
export:     to AS6762 announce AS208392
export:     to AS6762 announce AS206735
import:     from AS34516 accept AS34516
import:     from AS211949 accept AS211949
import:     from AS211949 accept AS208392
import:     from AS208392 accept AS208392
export:     to AS34516 announce AS200736
export:     to AS211949 announce AS200736
export:     to AS206735 announce AS200736
import:     from AS199081 accept AS199081
import:     from AS206735 accept AS206735
import:     from AS199081 accept AS-LANCOM-GR
export:     to AS199081 announce AS200736
admin-c:    EVK129-RIPE
tech-c:     EVK129-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INALAN-MNT
created:    2015-04-28T11:15:58Z
last-modified: 2022-07-13T07:35:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-II173-RIPE

organisation:  ORG-IL353-RIPE
org-name:    MEDIANET INVEST M.I.K.E
org-type:    OTHER
descr:     ISP INALAN
descr:     https://www.inalan.gr/
address:    Greece
address:    Pefkon 56, 14451, Metamorfosi, Attica, Greece
phone:     +30 215 215 22 55
abuse-c:    AC32536-RIPE
admin-c:    EVK129-RIPE
tech-c:     EVK129-RIPE
mnt-ref:    INALAN-MNT
mnt-by:     INALAN-MNT
created:    2014-12-03T14:37:20Z
last-modified: 2019-02-27T14:57:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ievgenii Koliesnikov
address:    Ukraine, Kiev, Uzhviy 10
phone:     +380 968 093 570
nic-hdl:    EVK129-RIPE
mnt-by:     MNT-KEV
created:    2019-02-06T11:15:45Z
last-modified: 2019-02-27T14:49:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]