| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.224.127.143 (lg) / ec2-3-224-127-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e0:7f8f::3e0:7f8f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-ZTBIELMAR-AS AS200714

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200714
as-name:    PL-ZTBIELMAR-AS
remarks:    PL ZT Bielmar Autonomus System
org:      ORG-ZTBS1-RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS200714
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS200714
import:     from AS59460 accept ANY
export:     to AS59460 announce AS200714
admin-c:    DS16436-RIPE
tech-c:     DS16436-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
mnt-by:     PL-BIELMAR-MNT
created:    2015-04-30T09:09:15Z
last-modified: 2018-09-04T11:35:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZTBS1-RIPE
org-name:    Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Stefanii Sempolowskiej 63 43-300 Bielsko-Biala
abuse-c:    ACRO193-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-ref:    ZT_Bielmar-MNT
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     ZT_Bielmar-MNT
created:    2014-09-10T09:35:04Z
last-modified: 2016-02-02T06:51:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Damian Spiewak
address:    Stefanii Sempolowskiej 63 43-300 Bielsko-Biala
phone:     +48 338198381
nic-hdl:    DS16436-RIPE
mnt-by:     ZT_Bielmar-MNT
created:    2014-09-10T08:50:22Z
last-modified: 2014-09-10T08:50:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]