| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  APPMAIL AS200707

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200707
as-name:    APPMAIL
org:      ORG-IDSL1-RIPE
import:     from AS197898 accept ANY
export:     to AS197898 announce AS200707
import:     from AS8676 accept ANY
export:     to AS8676 announce AS200707
admin-c:    IAC12-RIPE
tech-c:     ITC16-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IDSI-MNT
created:    2015-04-30T14:57:35Z
last-modified: 2018-12-19T10:52:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IDSL1-RIPE
org-name:    Integrated Digital Services Ltd
org-type:    LIR
address:    Grange Court, Raby Mere Road
address:    Wirral
address:    CH63 4jh
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441513533838
fax-no:     +441513533842
admin-c:    PT595
admin-c:    DB8419-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IDSI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IDSI-MNT
abuse-c:    INT16-RIPE
created:    2008-12-08T11:28:43Z
last-modified: 2018-04-23T14:36:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     IDSI Admin C
address:    Integrated Digital Services Ltd
address:    Grange Court
address:    Raby Mere Road
address:    Raby
address:    Wirral UK
address:    CH63 4JH
mnt-by:     IDSI-MNT
phone:     +44 151 353 3838
nic-hdl:    IAC12-RIPE
created:    2009-01-13T21:12:53Z
last-modified: 2011-05-06T07:34:18Z
source:     RIPE

person:     IDSI Tech C
address:    Integrated Digital Services Ltd
address:    Grange Court
address:    Raby Mere Road
address:    Raby
address:    Wirral UK
address:    CH63 4JH
phone:     +44 151 353 3838
nic-hdl:    ITC16-RIPE
created:    2009-01-13T21:18:06Z
last-modified: 2016-04-06T20:30:05Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]