| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPNT-SIX AS200674

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200674
as-name:    SPNT-SIX
org:      ORG-SPNT1-RIPE
import:     from AS60323 accept AS60323
export:     to AS60323 announce AS-SPNT-IX
import:     from AS31304 accept ANY
export:     to AS31304 announce AS200674
admin-c:    PM16430-RIPE
tech-c:     PM16430-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPNT
created:    2015-05-11T08:16:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:35:47Z
source:     RIPE
remarks:    AS for SPNT IXP Interconnect (RS)
remarks:    This AS facilitates the SPNT IXP Route Servers.
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT IN SPNT IXP
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Extended Communities to control traffic
remarks:    200674:999 - do not announce to all
remarks:    200674:901 - prepend 1 hop to all
remarks:    200674:902 - prepend 2 hop to all
remarks:    200674:903 - prepend 3 hop to all
remarks:
remarks:    109:$AS - do not announce to $AS
remarks:    101:$AS - prepend 1 hop to $AS
remarks:    102:$AS - prepend 2 hop to $AS
remarks:    103:$AS - prepend 3 hop to $AS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:

organisation:  ORG-SPNT1-RIPE
org-name:    Szczecinski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Cyfrowa 6
address:    71-441
address:    Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48918522911
fax-no:     +48918522192
admin-c:    PM16430-RIPE
admin-c:    KK6015-RIPE
admin-c:    ZK1022-RIPE
admin-c:    WK1837-RIPE
abuse-c:    AR16449-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SPNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPNT
created:    2013-02-21T11:06:33Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Muszynski
address:    Szczecinski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. Niemierzynska 17a 71-441 Szczecin POLAND
phone:     +48918522407
nic-hdl:    PM16430-RIPE
mnt-by:     SPNT
created:    2013-09-18T12:33:09Z
last-modified: 2019-12-18T07:07:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]