| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.182.28 (lg) / ec2-100-26-182-28.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b61c::641a:b61c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  hfestenergi AS200665

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200665
as-name:    hfestenergi
org:      ORG-HEBA1-RIPE
import:     from AS202204 accept ANY
import:     from AS203779 accept ANY
export:     to AS202204 announce AS200665
export:     to AS203779 announce AS200665
import:     from AS201596 accept ANY
export:     to AS201596 announce AS200665
admin-c:    BH3747-RIPE
tech-c:     BH3747-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     bjornhansen
created:    2015-05-11T15:28:14Z
last-modified: 2018-09-04T11:35:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HEBA1-RIPE
org-name:    Hammerfest Energi Bredbaand AS
org-type:    LIR
address:    Rossmollgata 50
address:    9600
address:    Hammerfest
address:    NORWAY
phone:     +4790966281
abuse-c:    AR35240-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    bjornhansen
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bjornhansen
created:    2014-11-12T15:58:47Z
last-modified: 2016-10-06T15:47:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bjorn Hansen
address:    Rossmollgata 52 9600 Hammerfest
phone:     +47 90966281
nic-hdl:    BH3747-RIPE
mnt-by:     bjornhansen
created:    2015-04-23T08:46:38Z
last-modified: 2015-04-23T08:46:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]