| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TORNET-AS AS200654

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200654
as-name:    TORNET-AS
org:      ORG-TGTA6-RIPE
import:     from AS21277 accept ANY
export:     to AS21277 announce AS200654
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS200654
admin-c:    TA8410-RIPE
tech-c:     TA8410-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     tornet-voip-mnt
mnt-by:     Tornet-mnt
created:    2015-05-13T11:57:35Z
last-modified: 2022-09-27T12:31:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TGTA6-RIPE
org-name:    Tornet General Trading and Communication Services LLC
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    7th Floor, Erbil Media City, Massif Road
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647507000799
abuse-c:    TA8410-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    tornet-voip-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     tornet-voip-mnt
created:    2015-05-12T10:18:37Z
last-modified: 2024-02-27T07:21:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      tornet-noc
abuse-mailbox: noc@tornet.co
address:    Tornet, 7th Floor,EMC Project ,Shaqlawa Road,ERBIL-IRAQ, 44001
nic-hdl:    TA8410-RIPE
mnt-by:     tornet-voip-mnt
created:    2022-08-08T09:29:28Z
last-modified: 2022-08-08T09:48:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]