| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.74.77 (lg) / ec2-3-235-74-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:4a4d::3eb:4a4d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FlokiNET AS200651

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200651
as-name:    FlokiNET
org:      ORG-FL176-RIPE
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS3223 announce AS200651
import:     from AS50613 accept ANY
export:     to AS50613 announce AS200651
import:     from AS51765 accept ANY
export:     to AS51765 announce AS200651
import:     from AS30818 accept ANY
export:     to AS30818 announce AS200651
admin-c:    KW2939-RIPE
tech-c:     KW2939-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     sc-flokinet-ltd-1-mnt
created:    2015-05-15T08:23:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:35:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FL176-RIPE
org-name:    Flokinet Ltd
org-type:    LIR
address:    Bel Ombre Rd. P.5057
address:    NA
address:    Beau Vallon
address:    SEYCHELLES
admin-c:    KW2939-RIPE
tech-c:     KW2939-RIPE
abuse-c:    AR37432-RIPE
mnt-ref:    sc-flokinet-ltd-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     sc-flokinet-ltd-1-mnt
created:    2016-08-26T07:19:06Z
last-modified: 2019-10-22T12:42:12Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +40734325073

person:     FlokiNET Ltd
address:    Bel Ombre Rd. P.5057
address:    NA
address:    Beau Vallon
address:    Seychelles
phone:     +358942458241
nic-hdl:    KW2939-RIPE
mnt-by:     sc-flokinet-ltd-1-mnt
created:    2016-08-26T07:19:06Z
last-modified: 2019-11-20T15:12:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]