| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CPDMSW AS200648

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200648
as-name:    CPDMSW
org:      ORG-CPDM1-RIPE
import:     from AS197790 accept ANY
export:     to AS197790 announce AS200648
import:     from AS43372 accept ANY
export:     to AS43372 announce AS200648
admin-c:    RK8598-RIPE
tech-c:     RK8598-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-cpd-1-mnt
created:    2015-05-15T08:39:38Z
last-modified: 2023-01-05T08:53:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CPDM1-RIPE
org-name:    Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Smyczkowa 10
address:    02-678
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48226028935
admin-c:    RK8598-RIPE
tech-c:     RK8598-RIPE
abuse-c:    AR31814-RIPE
mnt-by:     pl-cpd-1-mnt
mnt-ref:    pl-cpd-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-04-13T07:45:34Z
last-modified: 2022-08-09T12:38:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Radoslaw Kokosza
address:    Pawinskiego 17/21
address:    02-106
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48226028935
nic-hdl:    RK8598-RIPE
mnt-by:     pl-cpd-1-mnt
created:    2015-04-13T07:45:32Z
last-modified: 2015-04-13T07:45:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]