| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EINSENERGIE-AS AS200599

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200599
as-name:    EINSENERGIE-AS
org:      ORG-EEIS1-RIPE
import:     from AS16097 accept ANY
export:     to AS16097 announce AS200599
import:     from AS24940 accept ANY
export:     to AS24940 announce AS200599
admin-c:    TL5194-RIPE
tech-c:     TL5194-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-einsenergie-1-mnt
created:    2018-07-20T08:18:47Z
last-modified: 2018-09-04T12:16:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EEIS1-RIPE
org-name:    eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Johannisstr. 1
address:    D-09111
address:    Chemnitz
address:    GERMANY
phone:     +49 371 525 0
admin-c:    TL5194-RIPE
tech-c:     TL5194-RIPE
abuse-c:    AR40039-RIPE
mnt-ref:    de-einsenergie-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-einsenergie-1-mnt
created:    2017-04-24T15:10:57Z
last-modified: 2022-01-05T14:44:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Langenhan
address:    Augustusburger Str. 1
address:    D-09111
address:    Chemnitz
address:    GERMANY
phone:     +49 371 525 0
nic-hdl:    TL5194-RIPE
mnt-by:     de-einsenergie-1-mnt
created:    2017-04-24T15:10:56Z
last-modified: 2017-04-24T15:10:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]