| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.3.228.47 (lg) / ec2-52-3-228-47.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3403:e42f::3403:e42f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  asnls AS200590

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200590
as-name:    asnls
org:      ORG-NKL4-RIPE
remarks:    Uplinks
import:     from AS59583 accept ANY
export:     to AS59583 announce AS200590 AS-NLS-PEERS
import:     from AS39824 accept ANY
export:     to AS39824 announce AS200590 AS-NLS-PEERS
import:     from AS43994 accept ANY
export:     to AS43994 announce AS200590 AS-NLS-PEERS
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS9198 announce AS200590 AS-NLS-PEERS
import:     from AS41798 accept ANY
export:     to AS41798 announce AS200590 AS-NLS-PEERS
remarks:    Peers
import:     from AS48716 accept ANY
export:     to AS48716 announce AS200590 AS-NLS-PEERS
import:     from AS43999 accept ANY
export:     to AS43999 announce AS200590
remarks:    Customers
import:     from AS41419 accept AS41419
export:     to AS41419 announce ANY
import:     from AS51236 accept AS51236
export:     to AS51236 announce ANY
import:     from AS197686 accept AS197686
export:     to AS197686 announce ANY
import:     from AS48096 accept AS48096
export:     to AS48096 announce ANY
import:     from AS49393 accept AS49393
export:     to AS49393 announce ANY
import:     from AS51363 accept AS51363
export:     to AS51363 announce ANY
import:     from AS205667 accept AS205667
export:     to AS205667 announce ANY
import:     from AS205516 accept AS205516
export:     to AS205516 announce ANY
import:     from AS49287 accept AS49287
export:     to AS49287 announce ANY
import:     from AS51162 accept AS51162
export:     to AS51162 announce ANY
import:     from AS204706 accept AS204706
export:     to AS204706 announce ANY
import:     from AS33959 accept AS33959
export:     to AS33959 announce ANY
import:     from AS200349 accept AS200349
export:     to AS200349 announce ANY
import:     from AS42447 accept AS42447
export:     to AS42447 announce ANY
import:     from AS202958 accept AS202958
export:     to AS202958 announce ANY
admin-c:    AD12475-RIPE
admin-c:    VR3218-RIPE
admin-c:    AP21485-RIPE
tech-c:     NND10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AP99722-MNT
created:    2015-05-28T15:45:11Z
last-modified: 2019-11-26T05:12:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NKL4-RIPE
org-name:    NLS Kazakhstan LLC
org-type:    LIR
address:    95 Al' Farabi, ave.
address:    050009
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77273572121
admin-c:    VR3218-RIPE
admin-c:    AD12475-RIPE
admin-c:    AP21485-RIPE
tech-c:     NND10-RIPE
abuse-c:    NND10-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AP99722-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AP99722-MNT
created:    2015-04-16T07:44:30Z
last-modified: 2018-07-31T05:51:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NLSKZ NCC Department
address:    Gagarin ave. 79, 050009 Almaty, KAZAKHSTAN
abuse-mailbox: ncc@nls.kz
admin-c:    AD12475-RIPE
admin-c:    AP21485-RIPE
admin-c:    VR3218-RIPE
nic-hdl:    NND10-RIPE
mnt-by:     AP99722-MNT
created:    2015-04-22T04:53:59Z
last-modified: 2016-07-27T09:17:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Revenko
address:    Gagarin ave. 79, 050009 Almaty, KAZAKHSTAN
phone:     +7(727)3572121
nic-hdl:    AD12475-RIPE
mnt-by:     AP99722-MNT
created:    2015-04-22T04:41:26Z
last-modified: 2017-02-15T11:00:23Z
source:     RIPE

person:     Andrey Prorekhin
address:    Gagarin ave. 79, 050009 Almaty, KAZAKHSTAN
phone:     +7(727)3572121
nic-hdl:    AP21485-RIPE
mnt-by:     AP99722-MNT
created:    2013-12-18T11:58:43Z
last-modified: 2017-02-15T10:57:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Revenko
address:    vladimir@nls.kz
phone:     +77273572121
nic-hdl:    VR3218-RIPE
mnt-by:     AP99722-MNT
created:    2016-07-04T04:34:54Z
last-modified: 2017-02-15T10:58:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]