| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MDEX AS200567

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200567
as-name:    MDEX
org:      ORG-IICu1-RIPE
import:     from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS200567
import:     from AS15943 accept ANY
export:     to AS15943 announce AS200567
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS200567
admin-c:    STW4-RIPE
tech-c:     STW4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IC3S-NIC
created:    2015-06-03T13:00:49Z
last-modified: 2021-12-15T10:57:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IICu1-RIPE
org-name:    Wireless Logic mdex GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Baeckerbarg 6
address:    22889
address:    Tangstedt
address:    GERMANY
phone:     +4941095550
fax-no:     +49410955555
admin-c:    MK9785-RIPE
admin-c:    EL2332-RIPE
admin-c:    STW4-RIPE
mnt-ref:    MNT-IC3S-NIC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-IC3S-NIC
abuse-c:    IACR2-RIPE
created:    2010-08-12T12:59:16Z
last-modified: 2020-12-16T13:10:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steffen Weinreich
address:    Baeckerbarg 6
address:    D-22889 Tangstedt
address:    GERMANY
phone:     +49 4109 555 104
nic-hdl:    STW4-RIPE
mnt-by:     MNT-IC3S-NIC
created:    2010-08-13T13:36:37Z
last-modified: 2019-10-25T07:44:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]