| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MK-MN AS200486

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200486
as-name:    MK-MN
org:      ORG-MK127-RIPE
import:     from AS202701 accept ANY
export:     to AS202701 announce AS200486
admin-c:    MKAT1-RIPE
tech-c:     MKAT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MK-MNT
created:    2018-07-23T13:06:49Z
last-modified: 2019-10-21T09:27:22Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MK127-RIPE
org-name:    Michael Kloos
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Bahnstr. 11
address:    63906
address:    Erlenbach
address:    GERMANY
phone:     +49 9372 943068
language:    DE
admin-c:    MKAT1-RIPE
tech-c:     MKAT1-RIPE
abuse-c:    AR36723-RIPE
mnt-ref:    MK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MK-MNT
created:    2018-07-19T13:24:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:56:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ORG-MK90/MK127-RIPE -- admin-c, tech-c Role
address:    Bahnstr. 11
address:    63906
address:    Erlenbach
address:    Germany
phone:     +49 9372 943068
admin-c:    MK19332-RIPE
tech-c:     MK19332-RIPE
admin-c:    NEEB1-RIPE
tech-c:     NEEB1-RIPE
org:      ORG-MK90-RIPE
org:      ORG-MK127-RIPE
nic-hdl:    MKAT1-RIPE
mnt-by:     MK-MNT
created:    2016-08-12T16:37:28Z
last-modified: 2021-05-28T22:37:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]