| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Concentrix-Services AS200422

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200422
as-name:    Concentrix-Services
org:      ORG-CX6-RIPE
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS200422
import:     from AS41313 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS200422
admin-c:    SS27753-RIPE
tech-c:     SS27753-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2015-07-07T09:23:00Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-CX6-RIPE
org-name:    Concentrix Services Bulgaria EOOD
org-type:    OTHER
address:    fl.4, Atanas Dukov str.
address:    Rainbow Center, 29, Sofia
address:    Bulgaria
abuse-c:    AC32905-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2015-07-06T11:12:39Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Stojkovski
address:    fl.4, Atanas Dukov str.
address:    Rainbow Center, 29, Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +35924897771
nic-hdl:    SS27753-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2015-07-06T11:17:06Z
last-modified: 2017-10-30T22:53:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]