| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  berbidserver AS200406

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200406
as-name:    berbidserver
org:      ORG-JBMI1-RIPE
import:     from AS43754 accept ANY
import:     from AS12880 accept ANY
import:     from AS60976 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS200406
export:     to AS43754 announce AS200406
import:     from AS61173 accept ANY
export:     to AS61173 announce AS200406
export:     to AS60976 announce AS200406
admin-c:    MJM130-RIPE
tech-c:     MJM130-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-berbidserver-1-mnt
created:    2018-07-24T13:48:06Z
last-modified: 2020-09-20T08:05:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JBMI1-RIPE
org-name:    Javid Berbid Mamasani Information Technology Company PJS
country:    IR
org-type:    LIR
address:    shahrak motahari
address:    7167694157
address:    shiraz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989357118988
admin-c:    MJM130-RIPE
tech-c:     MJM130-RIPE
abuse-c:    AR47546-RIPE
mnt-ref:    ir-berbidserver-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-berbidserver-1-mnt
created:    2018-07-20T14:53:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     mohammad javad mahmoudi
address:    shahrak motahari
address:    7167694157
address:    shiraz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989357118988
nic-hdl:    MJM130-RIPE
mnt-by:     ir-berbidserver-1-mnt
created:    2018-07-20T14:53:43Z
last-modified: 2018-07-20T14:53:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]