| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QUANTUM-NET AS200351

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200351
as-name:    QUANTUM-NET
descr:     Dynamic Quantum Networks
descr:     https://as200351.net
descr:     https://quantum5.ca
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:    |   ____               _           |
remarks:    |  / __ \__ ______ ____ _____ ___ (_)____        |
remarks:    |  / / / / / / / __ \/ __ `/ __ `__ \/ / ___/        |
remarks:    | / /_/ / /_/ / / / / /_/ / / / / / / / /__         |
remarks:    | /_____/\__, /_/ /_/\__,_/_/ /_/ /_/_/\___/         |
remarks:    |    /____/   ____          __         |
remarks:    |         / __ \__ ______ _____ / /___ ______ ___ |
remarks:    |        / / / / / / / __ `/ __ \/ __/ / / / __ `__ \ |
remarks:    |        / /_/ / /_/ / /_/ / / / / /_/ /_/ / / / / / / |
remarks:    |        \___\_\__,_/\__,_/_/ /_/\__/\__,_/_/ /_/ /_/ |
remarks:    |      _  __   __           __      |
remarks:    |      / | / /__ / /__   ______ _____/ /_______   |
remarks:    |     / |/ / _ \/ __/ | /| / / __ \/ ___/ //_/ ___/   |
remarks:    |     / /| / __/ /_ | |/ |/ / /_/ / / / ,< (__ )   |
remarks:    |    /_/ |_/\___/\__/ |__/|__/\____/_/ /_/|_/____/    |
remarks:    |                               |
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:
remarks:    ===================== ROUTING INFORMATION =====================
remarks:    ====== upstreams ======
import:     from AS200351:as-upstreams accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS200351:as-upstreams accept ANY
export:     to AS200351:as-upstreams announce AS200351:as-all
mp-export:   afi any.unicast to AS200351:as-upstreams announce AS200351:as-all
remarks:
remarks:    ====== IXP: ONIX ======
remarks:    * IPv4: 149.112.50.51
remarks:    * IPv6: 2001:504:125:e1::51
import:     from AS57369 accept AS57369:AS-ONIX
mp-import:   afi any.unicast from AS57369 accept AS57369:AS-ONIX
export:     to AS57369 announce AS200351:as-all
mp-export:   afi any.unicast to AS57369 announce AS200351:as-all
remarks:
remarks:    ===== IXP: FogIXP =====
remarks:    * IPv4: 185.1.147.210
remarks:    * IPv6: 2001:7f8:ca:1:0:20:0351:1
import:     from AS47498 accept AS-FOGIXP
mp-import:   afi any.unicast from AS47498 accept AS-FOGIXP
export:     to AS47498 announce AS200351:as-all
mp-export:   afi any.unicast to AS47498 announce AS200351:as-all
remarks:
remarks:    ===== IXP: AccurIX ====
remarks:    * IPv4: 149.112.74.8
remarks:    * IPv6: 2001:504:132::8
import:     from AS57194 accept AS57194:as-accurix-members
mp-import:   afi any.unicast from AS57194 accept AS57194:as-accurix-members
export:     to AS57194 announce AS200351:as-all
mp-export:   afi any.unicast to AS57194 announce AS200351:as-all
remarks:
remarks:    ===== IXP: FrysIX =====
remarks:    * IPv4: 185.1.203.229
remarks:    * IPv6: 2001:7f8:10f::3:e9f:229
import:     from AS56393 accept AS-FRYS-IX-CONNECTED
mp-import:   afi any.unicast from AS56393 accept AS-FRYS-IX-CONNECTED
export:     to AS56393 announce AS200351:as-all
mp-export:   afi any.unicast to AS56393 announce AS200351:as-all
remarks:
remarks:    ====== IXP: KCIX ======
remarks:    * IPv4: 206.51.7.216
remarks:    * IPv6: 2001:504:1b:1::216
remarks:
remarks:    ===== IXP: STLIX ======
remarks:    * IPv4: 206.83.12.70
remarks:    * IPv6: 2001:504:98::70
remarks:
remarks:    ===== IXP: HOUIX ======
remarks:    * IPv4: 206.83.136.41
remarks:    * IPv6: 2001:504:9E::41
remarks:
remarks:    ==================== OWNERSHIP INFORMATION ====================
org:      ORG-QT11-RIPE
sponsoring-org: ORG-SL1164-RIPE
admin-c:    QC72-RIPE
tech-c:     QC72-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     QUANTUM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2022-12-21T12:29:24Z
last-modified: 2023-10-07T01:30:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QT11-RIPE
descr:     Dynamic Quantum Networks
org-name:    Guanzhong Chen
country:    CA
org-type:    OTHER
address:    Toronto, Canada
admin-c:    QC72-RIPE
tech-c:     QC72-RIPE
abuse-c:    ACRO51053-RIPE
mnt-ref:    QUANTUM-MNT
mnt-ref:    SBL-MNT
mnt-ref:    ROUTE48-MNT
mnt-ref:    lir-is-ktt-1-mnt
mnt-ref:    HYHST-MNT
mnt-by:     QUANTUM-MNT
created:    2022-12-15T06:30:58Z
last-modified: 2023-11-20T22:39:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Guanzhong Chen
address:    Toronto, Canada
phone:     +16507351884
nic-hdl:    QC72-RIPE
mnt-by:     QUANTUM-MNT
created:    2022-12-15T06:28:26Z
last-modified: 2023-01-11T05:45:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]