| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LUMASERV AS200303

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200303
as-name:    LUMASERV
descr:     LUMASERV GmbH
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    Looking Glass: https://lg.lumaserv.com
remarks:    -------------------------------------------------------------
org:      ORG-JPWT3-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    -- UPSTREAM --
remarks:    -------------------------------------------------------------
import:     from AS30823 accept ANY
export:     to AS30823 announce AS-LUMASERV
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-LUMASERV
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-LUMASERV
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    -- PEERING @ KleyReX Frankfurt --
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    - KleyReX Routeserver -
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce AS-LUMASERV
remarks:    - Hurricane Electric -
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-LUMASERV
remarks:    - Google -
import:     from AS15169 accept ANY
export:     to AS15169 announce AS-LUMASERV
remarks:    - equada -
import:     from AS25220 accept ANY
export:     to AS25220 announce AS-LUMASERV
remarks:    - meerfabrig -
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS-LUMASERV
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    -- DOWNSTREAM --
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    - LUMASERV Anycast -
import:     from AS42335 accept ANY
export:     to AS42335 announce AS-LUMASERV
remarks:    -------------------------------------------------------------
admin-c:    JW7410-RIPE
tech-c:     JW7410-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LUMASERV
created:    2018-08-10T09:22:22Z
last-modified: 2021-12-18T17:13:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JPWT3-RIPE
org-name:    Jan Philipp Waldecker trading as LUMASERV Systems
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Universitaetsstrasse 3
address:    56070
address:    Koblenz
address:    GERMANY
phone:     +492611600670
admin-c:    JW7410-RIPE
tech-c:     JW7410-RIPE
abuse-c:    AR54833-RIPE
mnt-ref:    MNT-LUMASERV
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LUMASERV
created:    2019-08-16T07:24:25Z
last-modified: 2021-12-18T17:12:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Waldecker
address:    LUMASERV GmbH
address:    Universitaetsstrasse 3
address:    56070 Koblenz
address:    Germany
phone:     +49 (0) 261 160 067 - 10
fax-no:     +49 (0) 261 160 067 - 11
org:      ORG-LG202-RIPE
nic-hdl:    JW7410-RIPE
mnt-by:     MNT-LUMASERV
created:    2016-09-29T13:16:00Z
last-modified: 2021-10-28T14:46:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]